Historie

21. januar 1976 blev der dannet en Rebekkaforening med hjemsted i Odd Fellow Bygningen, Østervangsvej 1, Randers.

Efter et stort og entusiastisk arbejde kunne logen søndag den 1. maj 1977 institueres som den 67. Rebekkaloge under navnet "Diana".

 

Logens første embedsmænd var:

Overmester Hanne Harbo Clausen

Undermester Jytte Stigsen

Sekretær Meta Frank

Kasserer Edith Grødde

Skatmester Laila Møller

Fung. Ex-mester Dagmar Troels-Møller

 

Diana blev medejer af Odd Fellow Ordenens bygning, Østervangsvej 1, Randers sammen med Rebekkaloge nr. 29, Helle, Broderloge nr. 18, Absalon og Broderloge nr. 74, Niels Ebbesen.

Det første logemøde blev afholdt den 4. maj 1977.

I 1996 fik alle Rebekkaloger i landet ændret navn til Søsterloger og Rebekkasøstre blev ændret til Odd Fellow Søstre.

I 1989 dannedes Dianas sangkor under ledelse af søster Laila Møller Jensen.

Da koret sluttede i december 2005, bestod det af 22 søstre.