Valgte Embedsmænd

Overmester

Tove Bakke Laursen

Undermester

Gitte Lene Philipstatt Schwencke

Sekretær

Bodil Bach Nørager

Kasserer

Kirsten Skov Aasted

Skatmester

Annie Findahl Christensen

Fungerende eksmester

Grethe Gyldholm Jensen

Storrepræsentant

Lillian Munk Jensen

Storrepræsentant

Gerda Greibe Christensen